Skip to main content

Post Publisher

New Post
This page is restricted. Please Login / Register to view this page.
Зөвлөгөө

Video Guide

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit…
Өдөр тутмын мэдээлэл
Инфляци бүтээгдэхүүн бараа, үйлчилгээнд нөлөөлсөөр байна
Өдөр тутмын мэдээлэл
2023 оны 4-р улиралд Австралийн эдийн засаг 0.2%-иар , жилд 1.5%-иар өссөн.
Өдөр тутмын мэдээлэл
Цалингийн үнийн индекс 4-р улирлын туршид 0.9%, жилийн хугацаанд 4.2%-иар өссөн байна.
Өдөр тутмын мэдээлэл
Хөдөлмөрийн зах зээл дээр 4-р улиралд сул ажлын байр 0.7 хувиар бага зэрэг буурсан ч өндөр хэвээр байна.

YourFinServices Web System v2.1