Skip to main content

2023 оны 4-р улиралд  Австралийн эдийн засаг 0.2%-иар , жилд 1.5%-иар өссөн. Сүүлийн 9 улирал дарааллан өсөлттэй байгаа хэдий ч энэ нь COVID-19 тахал өвчнөөс хойшхи жилийн хамгийн удаан өсөлт байв. Хүн амын  өсөлт их байгаагаас хамааран нэг хүнд ногдох ДНБ жилийн хугацаанд 1.0 хувиар буурсан.

    YourFinServices Web System v2.1