Skip to main content

 

Өрхүүд гэртээ илүү их хооллосон. Өрхийн хэрэглээ өнгөрсөн улиралд 0.2 хувиар буурсаны дараа 0.1 хувиар бага зэрэг өссөн байна. Хоолны зардал 0.9 хувиар өссөн бол нийтийн хоолны үйлчилгээ, паб, клубт зарцуулсан зардал буурсан байна. Нэг жилийн хугацаанд айл өрхүүдийн нийт зардал 1.6 хувиар буурсан байна.

    YourFinServices Web System v2.1