Skip to main content

Импорт буурснаар бараа материал багассан. Хүнс, хувцас, цахилгаан бараа, автомашин зэрэг хэрэглээний барааны импорт энэ улиралд 5.4 хувиар буурсан байна. Эдгээр барааны импорт буурахын хэрээр олон аж ахуйн нэгж хэрэглэгчдийн эрэлт хэрэгцээг хангахын тулд одоо байгаа бараа материалын үнийг өсгөжээ.

    YourFinServices Web System v2.1