Skip to main content

 

·      Жилийн ХҮИ өнгөрсөн 12-р сард 4.1% байсан бол энэ 3р сарын байдлаар  3.6% болж буурсан боловч зөвхөн эхний улиралд  (ХҮИ) 1.0%-иар өссөн байна.

·         ХҮИд энэ улиралд хамгийн их үнийн өсөлт үзүүлсэн салбар: түрээс (+2.1%), дунд боловсрол (+6.1%), дээд боловсрол (+6.5%), эмнэлгийн болон эмнэлгийн үйлчилгээ (+2.3%).

·         ХҮИ-ийн жилийн инфляци 2024 оны 1-р улирлын байдлаар  3.6 хувьтай байгаа нь 2022 оны арванхоёрдугаар сард 7.8 хувьд хүрсэн жилийн инфляциас тав дахь улиралдаа дарааллан буурсан үзүүлэлт болж байна.

·         Энэ улиралд барааны жилийн инфляци өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 3.1 хувьтай байна. Энэ нь бараа бүтээгдэхүүний жилийн инфляци 2022 оны есдүгээр сард 9.6 хувьд хүрч байсан үеэс хойш зургаа дахь улирал дараалан буурч байна. Үйлчилгээний салбарын жилийн инфляци 2023 оны зургадугаар сард 6.3 хувийн дээд цэгтээ хүрч байснаас гуравдугаар улиралд дараалан 4.3 хувь болж буурчээ.

·         Түрээсийн үнийн жилийн өсөлт мөн оны өмнөх үетэй харьцуулхад  7.8%-р өссөн нь 2009 оны гуравдугаар улирлаас хойших хамгийн хүчтэй өсөлт болоод байна.

·         Цахилгаан эрчим хүчний үнэ 2024 оны эхний улиралд өмнөх улирлаас 1.7%-р буурчээ. Гэвч цахилгаан эрчим хүчний үнэ 2023 оны зургадугаар сараас хойш 3.9%-р өссөн байна. Энэ нь Эрчим хүчний төлбөрийн тусламжийн сангийн хөнгөлөлтийг эс тооцвол үнэ энэ хугацаанд 17.0%-р өсөх байв.

·         Даатгалын үнэ жилийн  16.4%-иар өссөн нь 2001 оноос хойших хамгийн хүчтэй өсөлт юм. Давхар даатгал, байгалийн гамшиг, нөхөн төлбөрийн зардал өндөр байгаа нь орон сууц, орон сууц, тээврийн хэрэгслийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлсээр байна.

·         Хүнсний бүтээгдэхүүний жилийн инфляци өмнөх улиралд 4.5%, 2022 оны арванхоёрдугаар сард 9.2%-ийн дээд цэгтээ хүрч байсан бол гуравдугаар улиралд 3.8% болж буурч, сүүлийн 12 сарын хугацаанд талх, үр тариа, сүүн бүтээгдэхүүний үнэ өссөн байна.

 

Эх сурвалж: abs.gov.au

    YourFinServices Web System v2.1