Skip to main content
Өдөр тутмын мэдээлэл

• Австралийн сансрын цаг агаарын урьдчилсан мэдээний төвөөс Бямба гарагийн оройноос ням гарагийн өглөө хүртэл хоёр дахь G4 шуурга болж болзошгүй ба эрчим хүчний саатал гарч болзошгүйг анхаарууллаа.

By No Comments1 min read

·         Австралийн сансрын цаг агаарын урьдчилсан мэдээний төвөөс Бямба гарагийн оройноос ням гарагийн өглөө хүртэл хоёр дахь G4 шуурга болж болзошгүй ба эрчим хүчний саатал гарч болзошгүйг анхаарууллаа. “Энэ үйл явдалд зориулж гаргасан сэрэмжлүүлэг нь засгийн газар болон дэд бүтцийн чухал операторуудад мэдээлэл өгч, үйлчилгээнд үзүүлэх болзошгүй нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах боломжтой” гэж Цаг уурын товчоо мэдэгдэв. Шуурга нь эрчим хүчний сүлжээ, хиймэл дагуулын үйлчилгээ зэрэг чухал дэд бүтцийг тасалдуулж, өндөр давтамжийн радио холбоо ашигладаг харилцаа холбоо, хиймэл дагуулуудад нөлөөлж болзошгүй юм

    YourFinServices Web System v2.1