Skip to main content
Өдөр тутмын мэдээлэл

Австралид супермаркетуудаас мах хулгайлах явдал 85 хувиар өссөн байна.

By No Comments1 min read

·         Австралид  супермаркетуудаас мах хулгайлах явдал 85 хувиар өссөн байна.  Улсын хэмжээнд 67,000 гаруй мах хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдсэн бөгөөд үүний ихэнх нь үхрийн махны хулгай байв. Зарим хулгайчид 1кг нь 100 гаран ам.долларын үнэтэй махнаас 27 удаагийн үйлдлээр 12,000 долларын хохирол учруулсан байна. QUT бизнесийн сургуулийн профессор Гари Мортимер махны үнэ өссөн нь хулгайчдын гол бай болсон гэжээ.

    YourFinServices Web System v2.1